↑ Return to گوگردها

گوگرد بنتونیت دار گرانوله

گوگرد

گوگرد بنتونیت دار گرانوله :

 

این محصول حاوی 75% گوگرد خالص ،10% بنتونیت و مابقی مواد جاذب الرطوبه قوی می باشد و از مشخصات فیزیکی آن می توان به دانه بندی 5-2 میلیمتر و رنگ زرد آن اشاره کرد این نوع کود گوگردی نیز تمام فوائد و خواص تغذیه ای و اصلاحی خاک برای گیاه را مانند گوگرد میکرونیزه دارا می باشد و به علت داشتن بنتونیت و مواد جاذب الرطوبه باعث اصلاح بافت فیزیکی خاک و کاهش دوره های آبدهی می گردد. این کود به علت دانه بندی شدن و برخورداری از شکل فیزیکی منظم ،استفاده از آن توسط نیروی انسانی بسیار آسانتر می باشد (عدم وجود گردو غبار در زمان پاشش توسط کود پاش)،همچنین استفاده آن در سطح مزرعه با استفاده از تیلر وبیل نیز مقدور می باشد .
از دیگر مزایای مهم این کود ، بدلیل وجود ماده بنتونیت ،این است که به محض دریافت رطوبت در خاک تجزیه و سریعتر به سولفات (شکل قابل مصرف برای گیاهان )تبدیل می شود .

زمان و نحوه مصرف :

زمان مصرف قبل از کاشت محصولات زراعی هنگام شخم زدن به میزان 300تا 500 کیلو گرم در هکتار در باغ ها به میزان 2 الی 3 کیلو گرم به ازا هر درخت به صورت چالکود یا نواری .

 

 

کود ازته کشاورزی اکسیر پارس با پوشش اکسید آهن و گوگرد

 

 

فوائد مصرف :

دارای ترکیبات ازت ،مواد جاذب الرطوبه قوی ،25% سولفور و اکسید آهن می باشد که باعث افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات وحاصلخیزی خاک می گردد.
افزایش پایداری ازت در خاک بطوری که 100%ازت موجود در کود به تدریج جذب گیاه می شود .
باعث فعال نمودن میکرو ارگانیسم های خاک شده و به جهت جذب تدریجی ازت باعث سر سبزی مستمر گیاه ، افزایش محصول وبه زودرس شدن محصول کمک می کند .
ترکیبات موجود در کود ازته اکسیر پارس باعث جذب سزیم 134 می شود .
مواد جاذب الرطوبه موجود در ترکیبات این کود به جهت خاصیت کاتالیزوری که دارند موادی مانند آمونیوم ،مونواکسید کربن ،دی اکسید کربن وفرمالین را در خود ذخیره می کنند.

 

میزان مصرف:

در هر هکتار بین 200-150 کیلو گرم توصیه می شود.