↑ Return to گوگردها

گوگرد میکرونیزه(پودری)

 

گوگرد پودری 01

گوگرد میکرونیزه (پودری) :


این محصول با خلوص 99/99 % و در اندازه استاندارد مش(200- 50)فراوری می گردد و با توجه به اندازه ذرات بسیار ریز تشکیل دهنده آن (مش 200) این قابلیت را دارد که به راحتی از نازلهای سمپاش خارج گردیده و بر روی سطح مرطوب برگها و ساقه گیاهی که قبلا به بیماری سفیدک سطحی اصطلاحا (چرمی شدن گیاه)مبتلا می باشد، مانند خربزه صیفی جات ، انگور قرار گرفته و حتی بین پیوندهای هیدوژنی آب مسقر شود و این بیماری را کنترل نماید.


زمان و نحوه مصرف :


در باغات نیز هنگام چالکود زمستانه، از این محصول (مش50)استفاده می گردد. بدین ترتیب که به ازاء هر اصله نهال ،کود مورد نظر را با توجه به آنالیز خاک و به میزان توصیه شده تهیه کرده وسپس چاله هایی را به قطر حداقل 30cm و عمق 50cm حفر نموده و کود را همراه با کود حیوانی یا مواد آلی در چالکود ریخته و سطح آن را با خاک زراعی خوب می پوشانیم .


لازم به ذکر است که موقعیت حفر چاله ها در قسمت یک سوم انتهای سایه انداز درخت می باشد و پس از اتمام کود دهی محل چالکود نباید به مدت طولانی خشک یا غرقاب باشد.

پودری