کود پلت مرغ (مرغی و دامی)

کود-پلت-مرغ--مرغی-و-دامی-

خواص و مشخصات :

کود پلت مرغی به واسطه دارا بودن مواد ارگانیک به همراه ترکیب عناصر غذایی افزودنی و اسید یته محیط ریشه ph مناسب ،موثرترین روش برای تغذیه گیاهان زراعی و درختان میوه بوده و با اصلاح و افزایش قابلیت جذب،باعث افزایش عملکرد محصول می گردد.با مصرف آن به صورت چالکود مواد غذایی به تدریج و به طور مداوم آزاد شده و موجب گسترش ریشه ها ،رویش بهتر شاخ و برگ و در نهایت حجیم شدن و افزایش محصول می گردد . کود پلت مرغی به واسطه به وجود آمدن مواد ارگانیک ،ظرفیت نگهداری آب و رطوبت خاک را افزایش می دهد.

 

آنالیز محصول :

 

پلت مرغ دامی و مرغی آنالیز

 

میزان مصرف :

 

پلت مرغ دامی ومرغی میزان مصرف